Chính Sách Bảo Mật

Tại topvietnamcasinos.com (“Trang web”), chúng tôi cũng như bạn là rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi đã tạo ra Chính sách Bảo mật này để đảm bảo sự an toàn của bạn. Chính sách bảo mật này (“Chính sách quyền riêng tư”), cùng với Điều khoản và Điều kiện chung của Trang web, đặt ra cơ sở mà bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chúng tôi xử lý một cách an toàn tuyệt đối.

Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách của chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó như thế nào? Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.


Bảo vệ dữ liệu

  • Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một người và có thể nhận dạng người đó (“Dữ liệu Cá nhân”). Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh).
  • Bạn có thể liên hệ với bộ phận kiểm soát dữ liệu nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn tại topvietnamcasinos.com.

  • Chính sách Đăng ký Tài khoản Chung

  • Bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí với Trang web. Xin lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải làm như vậy để tiếp tục sử dụng Trang web này và tham gia vào các chương trình khuyến mãi được cung cấp trừ khi có những quy định khác.
  • Trẻ em và du khách dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực pháp lý có liên quan) sẽ không được đăng ký tài khoản. Theo Chính sách Bảo mật này, Trang web sẽ không cố ý ghi lại, lưu trữ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến trẻ em và khách truy cập dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực pháp lý có liên quan).
  • Sau khi bạn đã đăng ký tài khoản, bạn có thể yêu cầu hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã đăng ký trong hồ sơ bảo mật của chúng tôi cho các mục đích thống kê và phân tích, như được giải thích rõ hơn trong Điều khoản 11 (Lưu giữ dữ liệu) bên dưới.